banner

تورفومن و قلعه رودخان

تاج تراول هر هفته جمعه موجود
کد: 126

جاذبه‌ها

بازدید از قلعه تاریخی قلعه رودخان از دوره ساسانی

این سفر در یک نگاه

اقامت وسیله نقلیه
تعداد وعده های غذایی صبحانه و عصرانه سبک با تور
محل حرکت تهران صادقیه
تلفن تماس برای دیدن تلفن تماس ابتدا وارد شوید
زمان حرکت هر هفته جمعه
وسیله نقلیه اصلی اتوبوس
استان‌ مورد بازدید گیلان
بیشترین فعالیت
قیمت 350,000 تومان

برنامه سفر

1
روز اول
جمعه

پیاده روی در مسیر قلعه رودخان

صبحانه و عصرانه سبک

سایر خدمات

صبحانه و پذیرایی عصرانه سبک

تورهای با قیمت مشابه

تورهای همزمان